Partnergroep dementie

14 maart, 2022

Vanaf 19 april start Sint Jozefoord weer met een gespreksgroep, speciaal voor partners van iemand met dementie. Dementie is een ziekte met een grote impact op het leven. Niet alleen voor diegene die het overkomt, maar ook voor de partner. Partners worden – soms vanzelfsprekend, soms tegen wil en dank – ook mantelzorger. Het liefst wil men de partner zo lang mogelijk bij je houden, terwijl de zorg steeds intensiever wordt.

‘Doe ik het wel goed?’, ‘Hoe moet ik omgaan met mijn dementerende partner?’ en ‘Hoe vind ik meer tijd voor mezelf?’ zijn regelmatig vragen die wij in de praktijk tegenkomen. Er bestaat bij partners behoefte aan uitwisseling van ervaringen met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Ook kan er behoefte zijn om het eigen verhaal en beleving van de dementie kwijt te kunnen of zijn er vragen over de omgang met de dementerende partner. Niemand begrijpt u beter dan iemand die in dezelfde situatie zit.

U wordt in de gelegenheid gesteld te praten met anderen die in een soortgelijke situatie zitten. Het kan gevoel van (h)erkenning geven. U kunt saamhorigheid en bemoediging bij elkaar vinden bijvoorbeeld door tips uit te wisselen. Ook kan het leiden tot vriendschap.

De Partnergroep bestaat uit vijf bijeenkomsten, op 19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei en een afsluitende terugkomdag op 28 juni. Dit is steeds op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur bij Sint Jozefoord (Duyn en Daelseweg 15, Nuland). De groep bestaat uit maximaal 8 (vaste) deelnemers en deelname is gratis.

De groep zal begeleid worden door Jeanne Pennings, casemanager dementie en Jetty Kop, psycholoog. Zij dragen zorg voor een veilige omgeving waarin in vertrouwen en respect de basis vormt zodat u zich in een ontspannen sfeer kunnen dompelen. Elke keer zal één thema centraal staan, bijvoorbeeld uitleg over ziektebeeld(en), omgang met dementie en het veranderd gedrag, hoe houd je het eigen leven in balans, het acceptatieproces met bijkomende gedachten en emoties en het veranderd sociale leven. Uiteraard is er ruimte voor inbreng.

Bij voldoende aanmeldingen gaat de groep van start op dinsdag 19 april om 13.30 uur.

Graag horen wij van u voor 9 april a.s. of u belangstelling hebt voor deelname aan de Partnergroep. U kunt dit kenbaar maken door te bellen naar de receptie van Sint Jozefoord (073 5342 342) of een mail te sturen (met vermelding van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres) naar

j.pennings@jozefoord.nl of j.kop@jozefoord.nl.