Sint Jozefoord behaalt wederom gouden kwaliteitskeurmerk

1 oktober, 2019

Sint Jozefoord is trots op het (opnieuw) behalen van het gouden kwaliteitskeurmerk van PREZO. Zowel de verpleging en verzorging als de huishoudelijke hulp voldoen aan de kwaliteitseisen die Stichting Perspekt stelt.

Stichting Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Perspekt ondersteunt organisaties in de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken, op de werkvloer en vanuit de werkvloer.

PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Middels onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald.