Sint Jozefoord en huisartsen Maasdonk: Goede zorg dichtbij voor coronapatiënten

26 maart, 2020

Coronapatiënten uit Nuland, Vinkel en Geffen die niet thuis kunnen blijven, worden opgevangen door zorgorganisatie Sint Jozefoord en de huisartsen Maasdonk. Met deze unieke samenwerking zorgen zij ervoor dat mensen dicht bij huis opgevangen kunnen worden en de ziekenhuizen ontlast worden.

Jos van der Sande, huisarts te Vinkel: “Op dit moment komen coronapatiënten alleen thuis te liggen. Mantelzorg valt weg. De thuiszorg is beperkter beschikbaar. Zo komen die patiënten zonder zorg te zitten en raken ze in eenzaamheid. Samen met Sint Jozefoord kunnen we hier snel een oplossing voor bieden.”

Sint Jozefoord verhuist een maand eerder dan gepland twee afdelingen naar de gerenoveerde vleugel. Zo komt er plaats voor de opvang van 6 tot maximaal 34 patiënten. Deze speciale zorgafdeling heeft een eigen ingang en grenst aan de huisartsenpraktijk Nuland.

Sacha Ausems, directeur a.i. van Sint Jozefoord: “Sint Jozefoord zorgt in deze hectische tijden niet alleen goed voor de eigen cliënten, maar wil in deze tijd ook klaarstaan voor alle kwetsbare bewoners van Nuland en omgeving. We hebben met z’n allen een maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.”

Jos van der Sande: “Het verzorgen van coronapatiënten op één locatie stelt ons als huisartsen in staat patiënten continue zorg te bieden. Zo is er altijd verpleging aanwezig en staan we dicht bij de patiënt. Dit is iets wat bij verpleging in de thuissituatie momenteel vaak lastig te realiseren is. Ik ben erg trots op dit samenwerkingsverband met mijn collega-huisartsen en Sint Jozefoord.”

Sacha Ausems: “Sint Jozefoord heeft een hechte band met Nuland en de omringende dorpen. Ook in deze tijd willen we ervoor zorgen dat deze gemeenschappen overeind blijven en er op een goede manier gezorgd wordt voor iedereen.

Donderdag 26 maart verhuisden de eerste bewoners. Vrijdag zijn de eerste bedden voor coronapatiënten beschikbaar. De medische zorg wordt geleverd door de huisartsen Maasdonk, de overige zorg en faciliteiten door Sint Jozefoord.