Terminale zorg

Terminale zorg is zorg voor mensen die een levensverwachting hebben van drie maanden of minder. Bij deze vorm van zorg worden vervelende ziekteverschijnselen tegengegaan, zoals pijn, jeuk of benauwdheid. Ook is er aandacht voor levensvragen, angst en somberheid. Verder worden maatregelen genomen om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen.

Terug naar de begrippenlijst