Verpleeghuis

In een verpleeghuis wordt behandeling, verpleging, zorg en begeleiding geboden in een beschermde woonomgeving. Het is bedoeld voor cliënten die uitgebreide zorg, verpleging en/of toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld door lichamelijke ziektes (somatische zorg) of cognitieve achteruitgang (psychogeriatrisch).

Terug naar de begrippenlijst