Verzorgende

Een verzorgende helpt bij de dagelijkse basiszorg, zoals wassen en aankleden. Daarnaast kan hij of zij ondersteunen bij dagelijkse handelingen, zoals het klaarmaken en aanbieden van maaltijden en toiletbezoek. De verzorgende heeft ook een signalerende functie en waakt over het welzijn van cliënten.

Terug naar de begrippenlijst