Wijkverpleegkundige

Een wijkverpleegkundige is een HBO-verpleegkundige die samen met de cliënt vaststelt welke zorg er nodig is (indiceren). Samen wordt gekeken wat deze nog allemaal zelf kan en wat lukt met hulp van de mantelzorgers.

Terug naar de begrippenlijst