Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door de gemeente en is erop gericht om het voor u mogelijk te maken zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Huishoudelijke hulp en dagbesteding zijn twee diensten die worden vergoed vanuit de Wmo. Als u een beroep wilt doen op de Wmo moet u hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente.

Terug naar de begrippenlijst