Dementie Café Nuland

Dementiecafé in Nuland

Het dementiecafé wordt mede mogelijk gemaakt door Seniorenplatform 13-14 en is tot stand gekomen met behulp van subsidie door de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Wanneer wordt het gehouden?

Elke vierde dinsdag van de maand vindt een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. 

Tijd
Vanaf 19.15 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal uiterlijk om 21.00 uur afgesloten worden.

Thema’s bijeenkomsten

24 januari: Mantelzorgmakelaar

Hulp vragen is best lastig. Het is een van de grootste uitdagingen van mantelzorg. Vandaag de dag wordt er namelijk verwacht dat u eerst gebruikmaakt van uw eigen netwerk voordat u bij de gemeente aanklopt. Dat is geen gemakkelijke opdracht, want wie behoort er eigenlijk tot uw netwerk en wanneer kunt u iemand inzetten?

Ilona Grandia is mantelzorgcoach bij Sint Jozefoord en wil u handvatten bieden om uw netwerk in kaart te brengen.

28 februari: Dementie: Een andere manier van kijken

Wij hoeven niemand te vertellen wat een vreselijke ziekte dementie is. Zowel voor degene die dementie heeft als voor de naasten, zijn er veel momenten van verlies en verdriet. Dementie is ook een innerlijk proces, waarbij de persoon met dementie steeds meer naar binnen keert. Dat maakt het lastig om te zien wat er in die persoon omgaat. Dit vraagt om een andere vorm van benaderen, een andere manier van resoneren. Hoe kun je blijvend met elkaar in verbinding staan? Wat helpt bij het opnieuw invullen van het veranderende contact en hoe sta je hierbij betekenisvol tot elkaar?

Viola Schrover is geestelijk verzorger bij Sint Jozefoord en vertelt hier meer over. 

28 maart: Wat is dementie?

Dementie is de verzamelnaam voor tal van syndromen die worden veroorzaakt door afwijkingen aan de hersenen. Deze verschijnen bij dementie in combinatie met geheugenstoornissen, stemmingsstoornissen en veranderend gedrag. De ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy body-dementie, Parkinson dementie en Fronto-temporale dementie zijn de meest voorkomende vormen.

Hoe ontstaan de verschillende vormen van dementie? Welke verschijnselen zijn kenmerkend? Hoe is het verloop? Wat is de levensverwachting? Welke behandeling en begeleiding zijn mogelijk bij de verschillende vormen?

Gastspreker Paul Dautzenberg, geriater bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, zal u hier meer over vertellen.

25 april: Natuur en dementie

Samen met een begeleider van IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) wandelen we in de omgeving van Sint Jozefoord door de natuur. Hierbij leert u hoe u met simpele materialen en activiteiten mensen met dementie de natuur kunt laten beleven en hoe u de natuur kunt gebruiken om contact te leggen.

23 mei: Als thuis wonen niet meer gaat

Iemand met dementie gaat in de loop van de tijd steeds verder achteruit in zijn dagelijks functioneren. Hierdoor is er steeds meer zorg en begeleiding nodig en wordt een persoon met dementie afhankelijker van zijn omgeving. Er kan een moment komen dat thuis wonen niet meer mogelijk is en een opname in een verpleeghuis in zicht komt.

Hoe bereid u zichzelf hierop voor, als mens met dementie, maar ook als mantelzorger? Wat is een goede plek voor mijn naaste met dementie en hoe bepaal je dit? Wanneer is een goed moment voor een opname in een verpleeghuis? Wie neemt die beslissing? Wat komt er allemaal kijken bij het regelen van een verpleeghuisopname?

Hierover gaan we in gesprek met een partner van iemand met dementie die dit traject net achter de rug heeft. Uit eigen ervaring vertelt zij hoe ze dit heeft aangepakt en waar ze tegenaan is gelopen. Mogelijk is uw situatie vergelijkbaar met die van de geïnterviewde mantelzorger. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Dinsdag 27 juni: Uitleg indicaties

De wet- en regelgeving is heel complex. Welke wetten zijn er binnen het sociale domein? Hoe en door wie wordt de indicatie of de beschikking gesteld? En als u dan gebruik zou willen maken van een persoonsgebonden budget, hoe werkt dat dan? Over deze complexe materie gaan Miranda Wijkhuisen (zorgconsulent) en Jeanne Pennings (casemanager dementie) u graag meer uitleg geven.

In juli en augustus is er géén Dementiecafé i.v.m. de vakantie.

26 september: Gebruik uw intuïtie

Toen haar moeder Alzheimer kreeg, wilden Evelien Pullens in contact blijven met haar moeder. Natuurlijk is de confrontatie met dementie bij een dierbare hard en pijnlijk. Maar naast het verdriet en het gemis (wat er natuurlijk ook mag zijn), ontdekte Evelien dat het loont om op een andere manier te kijken. Ze maakte op een ander niveau contact (de vierde, onzichtbare dimensie) en ontdekte dat dit inzichten, liefde en vertrouwen opleverde, plus een blijvend contact met haar moeder. Dit inspireerde haat tot het schrijven van het boek “De vierde dementie”.

Met dementie gaat het geheugen achteruit, maar de intuïtie wordt juist sterker! Mensen met dementie voelen vaak haarfijn aan wat anderen voelen en willen. Daar kunt u gebruik van maken door ook zelf uw intuïtie te gebruiken. Luister naar de onderliggende boodschap, zeker als woorden niet meer toereikend zijn en een gesprek moeilijk is. We lopen allemaal tegen frustrerende situaties aan. Je hebt alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Een andere manier van kijken en benaderen kan verrassende inzichten geven en soms zelfs oplossingen. U krijgt niet alleen uitleg, maar zeker ook praktische tips en zoals altijd is er ruimte voor uw vragen.

Evelien Pullens zal vertellen over haar boek en visie en u ook zelf iets laten ervaren. Neem ook alvast een kijkje op haar website: 4dementie.nl

24 oktober: Proactieve zorgplanning

Juist bij mensen met dementie is het belangrijk om tijdig over wensen rondom het levenseinde na te denken en te praten.

Wat is voor uw belangrijk? Hoe staat u in het leven? Welke behandelingen wilt u wel of niet meer en op welk moment?’ Kwaliteit van leven, daar gaat het om. Dat is ook belangrijk voor uw naasten. Zij hoeven dan niet te gissen naar uw wensen als u die niet meer onder woorden kan brengen.

Gastspreker is Sacha Bolt, senior onderzoeker & onderzoeksmakelaar Academische Werkplaats Ouderen en verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

28 november: Gezellig samen zijn

Deze avond nodigen we een ieder uit die ons Dementie Café al eens heeft bezocht heeft voor een gezellig samenzijn. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Dit om de verbinding met elkaar te versterken. Graag kijken we met u terug op de afgelopen bijeenkomsten en horen we van u welke tips en tops u voor ons heeft. Aanmelding voor deze avond kan tot 7 november bij de receptie van Sint Jozefoord: receptie@jozefoord.nl

In december is er géén Dementiecafé i.v.m. de vakantie.