Dementie Café Nuland

Dementie Café in Nuland

Sinds januari 2017 organiseren het Seniorenplatform 13-14 (Nuland en Vinkel), de Seniorenraad, Steunpunt Mantelzorg van Farent, de gemeente ’s-Hertogenbosch en Sint Jozefoord elke laatste dinsdag van de maand een Dementie Café.

Vanwege corona en de daarvoor geldende maatregelen is het Dementie Café voorlopig geannuleerd.

Voor wie is het bedoeld?

Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun direct betrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten.

De avond is – omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan – niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé-relatie hebben met dementie.

Wanneer wordt het gehouden?

Elke laatste dinsdag van de maand vindt een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. 

Praktische informatie 

Tijd
Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur.

Locatie en parkeren
Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duyn en Dael-gebouw
Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats komt u via een tweede hek op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal.