Elektronisch Cliëntdossier

In het elektronisch cliëntdossier staat alle beschikbare informatie van een cliënt. Denk hierbij aan:  de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, het  zorgplan, de indicatie, administratieve gegevens en  het medisch dossier. 

Terug naar de begrippenlijst