Euthanasieverklaring

Een euthanasieverklaring is een document waarin uw wensen voor levenseinde worden vastgelegd. In de verklaring staat in welke gevallen een arts mag overgaan tot levensbeëindiging. Een euthanasieverklaring kan helpen om euthanasie te verkrijgen, maar geen garantie: Een euthanasieverzoek moet voldoen een diverse eisen om ingewilligd te worden.

Terug naar de begrippenlijst