Gerontologie

Gerontologie is de wetenschap die het “ouder worden” bestudeert, zowel vanuit lichamelijk, maatschappelijk als geestelijk perspectief. De inzichten die verkregen worden bij gerontologie worden gebruikt in de geriatrie, om problemen en aandoeningen van senioren vanuit diverse oogpunten te bekijken, verklaren en waar mogelijk te herstellen.

Terug naar de begrippenlijst