Levensboek

In een levensboek staat welke achtergrond uw naaste heeft, zoals informatie over familieleden en een beschrijving over het werkzame leven in de vorm van verhalen en foto’s. Het helpt ons om de bewoner zo goed mogelijk te leren kennen en de begeleiding en zorg op u af te stemmen. Het levensboek is daarnaast ook een prettig middel om herinneringen op te halen. Voor mensen met dementie is dit een manier om rust te brengen en zelfvertrouwen te (her)vinden. Een waardevol document, dat u ook aan kunt vullen met foto’s van vroeger en nu.

De bedoeling van een levensboek is om de cliënt beter te leren kennen en de zorg beter af te stemmen.

Terug naar de begrippenlijst