Multimorbiditeit

Iemand met multimorbiditeit (of comorbiditeit) heeft twee of meer chronische ziekten. Bij ruim 70% van de ouderen in Nederland boven de 55 jaar komt dit voor. Multimorbiditeit kan komen door toeval, doordat ziekten dezelfde risicofactoren hebben, of doordat de ene ziekte de kans op een andere ziekte vergroot (bijvoorbeeld diabetes en gezichtsstoornissen).

Terug naar de begrippenlijst