Klachten en privacy

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening bij Sint Jozefoord, dan horen wij dit graag van u. Een klacht is voor ons een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Informatie over hoe wij met klachten omgaan, vindt u hieronder:

Privacy binnen Sint Jozefoord

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij volgen daarvoor de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is gegaan. Hoe wij omgaan met privacy leest u in:

Vragen

Vragen over privacy en bescherming van persoonsgegevens bij Sint Jozefoord kunt u mailen naar privacy@jozefoord.nl.