Interne audits

Jaarlijks toetsen we de kwaliteit van de zorgverlening door middel van interne audits. Er is een intern audittool ontwikkeld om het methodisch werken in het cliëntdossier te monitoren en verbeteren. De audit vond in augustus 2022 plaats, als nulmeting. De werkgroep methodisch werken is met de resultaten aan de slag gegaan. Het auditen van de cliëntdossiers worden in 2023 drie keer uitgevoerd. Daarnaast wordt het interne auditbeleid geëvalueerd.

Sint Jozefoord is bovendien gecertificeerd volgens PREZO (PREstaties in de ZOrg) Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (VVT)). Eén keer per jaar wordt er beoordeeld of Sint Jozefoord nog voldoet aan de normen zoals PREZO deze hanteert. Naar aanleiding van een evaluatie is besloten om de Prezo-audit op een aantal specifieke onderdelen uit te voeren, namelijk persoonsgerichte zorg, cliëntveiligheid en kwaliteit medewerkers. Om zo meer diepgang te krijgen op deze onderwerpen. De audit laat mooie resultaten zien en daar zijn we heel trots op! De nieuwe opzet van de Prezo-audit wordt eind 2023 geëvalueerd.