Interne audits

Twee keer per jaar toetsen we de kwaliteit van de zorgverlening door middel van interne audits. Hiervoor heeft Sint Jozefoord een eigen intern auditteam samengesteld. In 2021 is er een audit uitgevoerd op het thema persoonlijke hygiëne en de Wet Zorg & Dwang (Wzd). De medewerkers van het auditteam vinden het leuk om bij elkaar in de keuken te kijken, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. De resultaten krijgen opvolging aan de hand van een verbeterplan.

In 2023 wordt het auditbeleid geëvalueerd. Dit resulteert mogelijk in een nieuwe samenstelling of een andere opzet van het auditteam, waarna de deelnemers worden geschoold in een (nog te bepalen) auditmethodiek.