Prezo audit

Sint Jozefoord is gecertificeerd volgens Prezo (PREstaties in de ZOrg) Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (VVT) en Hulp bij het Huishouden (HH). Het PREZO-keurmerk is een onderdeel van het kwaliteitssysteem en toetst het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. Eén keer per jaar wordt er beoordeeld of Sint Jozefoord nog voldoet aan de normen zoals PREZO die hanteert. Op dit moment hebben wij voor beide onderdelen een Prezo kwaliteitskeurmerk in ons bezit. Hier zijn we heel trots op! Eind 2021 is de 3-jaarijkse cyclus van Prezo afgerond. In 2022 start een nieuw certificeringscyclus waarbij een aantal specifieke onderdelen getoetst worden.