Prezo audit

Sint Jozefoord is gecertificeerd volgens PREZO (PREstaties in de ZOrg) Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (VVT). Het PREZO-certificering is een onderdeel van het kwaliteitssysteem en toetst het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. Eén keer per jaar wordt er beoordeeld of Sint Jozefoord nog voldoet aan de normen zoals PREZO die hanteert. De audit laat mooie resultaten zien en daar zijn we heel trots op! In 2022 start een nieuwe certificeringscyclus waarbij een aantal specifieke onderdelen getoetst worden, namelijk persoonsgericht zorg, cliëntveiligheid en kwaliteit medewerkers.