Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen binnen Sint Jozefoord is gericht op het creëren van een leeromgeving. Dit stelt medewerkers in staat om hun vaardigheden en kennis te vergroten én daarmee tegelijkertijd hun inzetbaarheid te verbeteren. We bieden verschillende leer- en ontwikkelingsprogramma’s aan zorgen voor de nodige kennis en vaardigheden om de kwaliteit van werk te verbeteren. Om teams te helpen om hun doelstellingen te bereiken hebben meerdere teams in 2022 een team coaching gehad.  

Een voorbeeld hiervan is het in 2022 scholen van alle eerst verantwoordelijk verzorgende en verpleegkundigen (EVV’ers). Alle medewerkers zijn in 2023 getraind op verpleegkundig handelen. Het bekwaam en bevoegd blijven van de medewerkers is dichter bij de medewerkers gebracht en er is een nieuw skills-lab ingericht. Daarbij zijn 6 train-de-trainers opgeleid om de (risicovolle) handelingen te toetsen.

Er is een werkgroep opgericht om in 2023 te komen tot een visie op leren. Om de leer- en ontwikkelprogramma’s effectief te faciliteren heeft dezelfde werkgroep de invoering van een leermanagementsysteem voorbereid die in 2023 geïmplementeerd werd.