Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen binnen Sint Jozefoord is gericht op het creëren van een leeromgeving. Dit stelt medewerkers in staat om hun vaardigheden en kennis te vergroten én daarmee tegelijkertijd hun inzetbaarheid te verbeteren. We bieden verschillende leer- en ontwikkelingsprogramma’s aan zorgen voor de nodige kennis en vaardigheden om de kwaliteit van werk te verbeteren. Om teams te helpen om hun doelstellingen te bereiken hebben meerdere teams in 2022 een team coaching gehad.  

Een voorbeeld hiervan is het in 2022 scholen van alle eerst verantwoordelijk verzorgende en verpleegkundigen (EVV’ers). Om dit te onderhouden zullen er in 2023 structureel intervisiebijeenkomst plaatsvinden. Ook is in 2022 het beleid rondom de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) geactualiseerd. Het bekwaam en bevoegd blijven van de medewerkers is dichter bij de medewerkers gebracht en er is een nieuw skills-lab ingericht. Daarbij zijn 6 train de trainers opgeleid om de (risicovolle) handelingen te toetsen.

Er is een werkgroep opgericht om in 2023 te komen tot een visie op leren. Om de leer- en ontwikkelprogramma’s effectief te faciliteren heeft dezelfde werkgroep de invoering van een leermanagementsysteem voorbereid die in 2023 geïmplementeerd zal worden. 

Sint Jozefoord hecht veel waarde aan het meedenken en de betrokkenheid van haar medewerkers. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is het organiseren van ambassadeursbijeenkomsten. Dit is een groep medewerkers die meedenken over ontwikkelingen binnen organisatie, met ideeën komen en signalen geven. Zij vertegenwoordigen de missie, waarden en doelen van Sint Jozefoord en nemen hun collega’s hier op een informele manier in mee.