Organisatie

Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht

Sint Jozefoord werkt met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Elk lid brengt zijn of haar specifieke expertise in. Als Raad van Toezicht houden zij toezicht en adviseren zij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is statutair eindverantwoordelijk voor Sint Jozefoord.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Dhr. A.P.A.M. (Joris) de Jong, voorzitter Raad van Toezicht

Mw. Mr. Drs. M.C.J. (Marieke) Reijrink, vicevoorzitter Raad van Toezicht

Dhr. Drs. A.P.W. (Lex) van Eijndhoven

Mw. Drs. L. (Laura) Breuning Dhr. Drs.  T. (Tom) Brandsma MA

  Ons beleid over het aannemen van geschenken en onkosten Raad van Bestuur vindt u hier.

  Kerngegevens

  Omzet 202320,7 mln

  De hierna volgende gegevens hebben een peildatum van 31 december 2023.

  Sint Jozefoord biedt intramurale zorg. Tevens wordt er wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en maaltijd aan huis geleverd.

  Aantal bewoners en cliënten  531
  Aantal medewerkers  450 (194 fte)
  Aantal vrijwilligers  129

  Een inhoudelijke terugblik op het jaar kunt u vinden in het jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2023.

  ANBI-status

  Sint Jozefoord heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat Sint Jozefoord zich, zonder winstoogmerk, inzet en haar activiteiten het algemeen belang dienen.

  Anbi-registratie

  Actiz

  Sint Jozefoord is aangesloten bij Actiz, de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

  Klokkenluidersregeling

  Sint Jozefoord heeft een Klokkenluidersregeling.