Organisatie

Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht

Sint Jozefoord werkt met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden. Elk lid brengt zijn of haar specifieke expertise in. Als Raad van Toezicht houden zij toezicht en adviseren zij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is statutair eindverantwoordelijk voor Sint Jozefoord.

Kerngegevens

Omzet 201812,4 mln

De hierna volgende gegevens hebben een peildatum van 1 januari 2019

Cliënten
Sint Jozefoord biedt intramurale zorg. Tevens wordt extramurale thuiszorg en extramurale ondersteuning waaronder dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning geleverd.

Aantal bewoners en cliënten  294
Aantal medewerkers  266
Aantal vrijwilligers  113

De laatste jaarrekening kunt u bekjken op Jaarverslag en Zorg

Uitstroomcijfers vanaf januari 2019
• Uitstroom: 4
• Instroom: 28 

Percentage leerlingen            5,22%

Verzuimpercentage                4,17% 

MedewerkersFTEAantallen
Totaal cliëntgebonden functies 108,9 224
Intramuraal  100,64     207
Extramuraal  8,26    17
 Totaal medewerkers        156,5 326

Klokkenluidersregeling

Sint Jozefoord heeft een Klokkenluidersregeling.