Religie

Ruimte voor het geloof

De Congregatie Dochters van Maria en Joseph richtte Sint Jozefoord op voor de ouder wordende zusters van haar congregatie. Al velen jaren bieden wij een thuis aan oudere of zorgbehoevende religieuzen van diverse orden en congregaties. Ook geassocieerden, komend vanuit het hele land, voelen zich thuis bij ons. Uiteraard zijn wij ook een warm thuis voor niet-kloosterlingen, maar onze identiteit is niet veranderd. Dat is te merken aan de ruimte voor gebed, de serene rust, de kloostersfeer, de herkenbare architectuur, de vele liturgische vieringen in de Kapel, de uitgebreide geestelijke zorg en de sterke onderlinge verbondenheid. 

De Kapel

Een dagelijks woord van welkom. Dat klinkt door in het vertrouwde geluid van de kapelklok. Meerdere keren per week nodigt hij gelovigen uit voor een Eucharistieviering of Woord- en Communieviering in de Kapel. Daar bieden wij de rust en de bezinning die voor velen zo vertrouwd aanvoelen.

Wij bidden tweemaal daags volgens het getijdengebed de Lauden en de Vespers, meerdere keren per week is er een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering (ook te volgen op de eigen kamer) en maandelijks is er de stille aanbidding van het Heilig Sacrament. Alle katholieke feestdagen worden op een passende wijze gevierd en ook buiten deze vieringen om is er volop ruimte voor gebed, bezinning en geestelijke begeleiding. Zo zijn er retraites in eigen huis, inspiratiemiddagen en diverse mogelijkheden voor pastorale zorg.

Momenteel wonen er zusters van 10 congregaties en orden bij ons.