Muziektherapie bij Sint Jozefoord

Muziek biedt herkenning. Iedereen heeft wel iets met muziek. Het brengt herinneringen naar boven (reminiscentie) en raakt mensen op een manier die ze soms zelf niet verwachten.

Helmi Savelkouls is bij Sint Jozefoord werkzaam als muziektherapeut. Zij komt bij cliënten in de kamer of bij meerdere cliënten in de woonkamer om naar muziek te luisteren, samen muziek te maken of mee te zingen. De muziek ontspant, brengt herinneringen boven en activeert onze bewoners. Helmi sluit aan bij de behoeftes en mogelijkheden van een bewoner. Ook voor mensen die in een ver stadium van dementie zitten, kan muziek een middel zijn om contact te maken en zich te op een of andere manier te kunnen uiten.