Aandacht voor religie

Identiteit

De religieuze identiteit van Sint Jozefoord is zichtbaar in de activiteiten die wij bieden voor onze bewoners, en voor mensen van buitenaf.

Vieringen

In de Kapel is er elke maandag tot en met vrijdag om 9.45 uur een Eucharistieviering en op zondagmorgen om 9.45 uur een gezongen Heilige Mis. Elke eerste vrijdag van de maand is er Stille Aanbidding van 16.00 tot 17.00 uur. Aan religieuze feestdagen besteedt Sint Jozefoord uiteraard gepaste aandacht. Tijdens de Advent en de Veertigdagentijd zijn er geleide meditaties in de Kapel. Maandelijks is er een Regenboogviering, een viering speciaal voor bewoners met een vorm van dementie. Dagelijks wordt zowel ’s ochtends als ’s avonds het getijdengebed in de Kapel gebeden.

Spiritualiteit

Daarnaast organiseert Sint Jozefoord elk jaar vlak na Aswoensdag een retraiteweek. Er zijn regelmatig bijeenkomsten van leesgroepen rond spirituele thema’s. Ook beschikt Sint Jozefoord over een bibliotheek waar een grote verscheidenheid aan (grootletter)boeken te leen is over geloof en religie. Er is voor iedereen gelegenheid voor een persoonlijk gesprek onder vier ogen met de pastor.