Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om zichzelf te redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg.
Dit geldt voor alle terreinen: daginvulling, lichamelijk, geestelijk en cognitief functioneren, sociaal vangnet, woonsituatie en huishouden, ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen), mobiliteit en financiële situatie.

Terug naar de begrippenlijst