Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg vanuit de Wlz. Het zorgkantoor:

  • sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden;
  • zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u (of uw kind) nodig heeft;
  • toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt;
  • toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt;
  • stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt.

Elke regio heeft een eigen zorgkantoor, nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar. Het zorgkantoor werkt echter wel zelfstandig.

Terug naar de begrippenlijst