Wet Langdurige Zorg

De wet langdurige zorg regelt de zware en intensieve zorg, waaronder het wonen met zorg voor ouderen. U komt in aanmerking voor deze wet als u blijvend 24 uur per dag zorg, hulp of ondersteuning nodig heeft. De zorg vanuit de wlz wordt uitgevoerd aan de hand van een indicatie. In deze indicatie staat hoeveel en welke zorg u nodig heeft. Deze hoeveelheid en specificatie wordt ingedeeld in een zorgprofiel. U kunt een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Terug naar de begrippenlijst