CIZ

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt de aanvragen voor zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en geeft hier indicaties voor.

Terug naar de begrippenlijst