Extramurale zorg

Extramurale zorg is zorg aan mensen die niet binnen een instelling, zoals een verpleeghuis, wonen. Het is zorg die de cliënt in eigen huis krijgt (bijvoorbeeld wijkverpleging of hulp bij het huishouden) of waarvoor de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, zoals dagbesteding.

Terug naar de begrippenlijst