Dagbesteding

Dagbesteding voor senioren uit Nuland, Vinkel en Geffen

Als u thuis kunt blijven wonen, maar wel wat extra hulp nodig heeft met het bieden van activiteiten en een vaste structuur, kan gedacht worden aan dagbesteding. U komt hiervoor in aanmerking als u vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd professionele dagbesteding nodig heeft. Bijvoorbeeld als u vergeetachtig bent, geheugenproblemen heeft of om uw mantelzorger te ontlasten. Het is ook mogelijk om naar de dagbesteding te gaan als overbrugging voor opname in het verpleeghuis.

Sint Jozefoord biedt dagbesteding voor inwoners van Nuland en Vinkel  (gemeente ’s-Hertogenbosch) en Geffen (gemeente Oss). Daarnaast biedt Sint Jozefoord in samenwerking met De Groeiring op dinsdagochtend een activiteitenochtend voor ouderen uit Vinkel.

Daginvulling senioren

Samen een wandeling maken door de mooie bossen rondom Sint Jozefoord, een spelletje spelen, het nieuws van de dag doornemen; we geven u handreikingen om uw dag op een prettige manier in te vullen. Daarnaast bieden we ook structuur door op vaste tijden te eten, koffie te drinken en (indien gewenst) te rusten.

Sint Jozefoord biedt dagbesteding op maandag tot en met vrijdag, tussen 10 uur en 16 uur. U kunt ervoor kiezen het programma op één of meerdere dagen per week te volgen. In principe regelt u zelf het vervoer naar de dagbesteding. Als dit niet lukt, dan kunnen wij u ophalen en thuisbrengen.

Actief en vitaal blijven als u ouder bent

Sint Jozefoord biedt zorg en ondersteuning vanuit de visie betekenisvol leven in verbondenheid; wij zullen u stimuleren om zo lang mogelijk actief te blijven en te blijven doen wat u nog kunt. Het programma van de dagbesteding is hierop gericht. Los daarvan is het ook gewoon leuk. Voorbeelden van de activiteiten zijn wandelen, bewegen, muziek maken (of luisteren), zingen, schilderen, tuinieren, biljarten, knutselen en handwerken. We bieden ook geheugentraining en andere activiteiten die ervoor zorgen dat uw geest scherp blijft, zoals het lezen van de krant. Daarnaast zorgen we altijd voor een warme maaltijd, die – zo mogelijk – samen met u wordt bereid. En als het nodig is, krijgt u hulp bij uw persoonlijke verzorging.

Dagbesteding met een Wmo-indicatie

U kunt bij de dagbesteding van Sint Jozefoord terecht indien u een Wmo-indicatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch of de gemeente Oss heeft. De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Dagbesteding met een Wlz-indicatie of persoonsgebonden budget

Met een Wlz-indicatie van het CIZ en met een persoonsgebonden budget kunt u ook terecht bij de dagbesteding. De dagbesteding wordt dan gebruikt als overbrugging voor de opname in het verpleeghuis, bijvoorbeeld als u op een wachtlijst staat.