Zorgprofiel

In een zorgprofiel staat welke zorg iemand nodig heeft. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg bekijkt of u recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Indien dit het geval is, wordt er een indicatie geven voor een bepaald zorgprofiel. Hierin staat welke zorg u nodig heeft: begeleiding, verzorging of verpleging.
Er zijn verschillende zorgprofielen voor Verpleging en Verzorging (een lichamelijke ziekte en beperkingen door ouderdom):

  • Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
  • Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

Terug naar de begrippenlijst